Kroondomein.com

Na veel geblunder een gesloten bastion

Click op de foto voor prestaties en wanprestaties

(concept – Een waar, onthutsend verhaal)
Ergens oktober 2018 werd F. K, de echtgenote van Ald.K., de nieuwe voorzitter van de Jeu de Boule-(Petanque)afdeling. En, zelfs voordat zij haar eerste bestuursvergadering had voorgezeten, had ze al een vreemde actie op haar naam geschreven. Ongetwijfeld op ‘verzoek’ van haar man, heeft zij op een feestavond (‘aan de bar’) medebestuursleden zover gekregen het populaire, 6 weken durende, ‘Sextetten’ van de agenda te schrappen. Die avond was de afdelingssecretaris niet aanwezig.

Het Algemeen Bestuur (AB), waarvan haar man lid is, zou een van die zondagen dan innemen om een (slecht)bezochten algemene ledenvergadering te houden. In de eerst volgende bestuursvergadering, met4-1 aan stemmen, heeft de afdelingssecretaris Sextetten terug op de kalender gekregen. Eén cessie, met aantrekkelijke omzet voor de club ging er aan verloren.

Het echtpaar Kw. trok veel bestuurlijke zaken naar zich toe. Zo was er een incident tijdens een open toernooi. De oud-voorzitter van het AB, die ooit de provocerende woorden schreef: “Kom op korfballers, laat jullie je vereniging niet door de boulers afpakken,” had het aan de stok met twee van onze aimabele leden. Ald. K. heeft toen, ‘namens het boule-bestuur(?!), de betrokkenen een conceptbrief geschreven, die tijdens een afdelingsbestuurs-vergadering werd besproken.

De afdelingssecretaris, wiens taak hier ongevraagd was overgenomen, was het met de vervelende Tone of Voice niet eens. Tóch verzond de pas aangetreden voorzitter F.K. die brief.  Erger nog: Over ditzelfde incident werd later, in dezelfde onprettige stijl, de wedstrijdleider aangeschreven. Opnieuw namens het afdelingsbestuur, terwijl zij daar zelfs niet vooraf in waren gekend(?!) Ongevraagd en totaal overbodig was dus ‘een buitenstaander’ op de stoel van de afdelingssecretaris gaan zitten. Zo trok het setje de macht binnen de vereniging steeds meer naar zich toe.

Het leek er op dat Ald. K. wél werd gesteund door de voorzitter (O. K.)van het  AB. Met haar (en nog een Algemeen bestuurslid) had de afdelingssecretaris geen goeie verstandhouding. Dit kwam voornamelijk doordat zij ‘SAMEN WERKEN’, tussen de afdeling Boulen en korfbal, hoog in het vaandel had staan. Zo wilde zij de nieuwsbrief én de ledenwerfcampagne gezamenlijk doen.

De afdelingssecretaris was daar tegen. Vanuit zijn visie op basis van zijn achtergrond (marketing/reclame) is die samenwerking veelal onmogelijk, omdat: a.) de doelgroep van de korfbal (voornamelijk jonge mensen die sport bedrijven) sterk afwijkt van die van de jeu de boules (voornamelijk 65+)  b.) Waar de korfballers willen, winnen, winnen, winnen, willen de (65+) boulers voornamelijk gezellig een balletje gooien. c.) de wijze van benaderen ver uit elkaar ligt. d.) de korfbalafdeling, nog geen 60 leden, krimpt en is tanende, terwijl de boule-afdeling, met 200-plus nog steeds groeit. e.) het korfbalbestuur, (alleen een voorzitter, bijgestaan door O. K.) heeft consolideren als doelstelling, terwijl het boule-bestuur op groeien blijft inzetten. De afdelingssecretaris was hier intensief mee bezig.  Wilde het imago van het boulen oppoetsen én bracht het sociale aspect van deze sport/tijdverdrijft, in het kader van eenzaamheidsbestrijding,  met succes onder de aandacht van de Gemeente en zorgverleners. Zijn visie zag O.K. als een bedreiging voor de koers die zij wilde varen.

machtsvertoon
Het volgende incident kondigde zich begin januari 2019 aan. Tijdens de afdelingsvergadering Jeu de Boules was eerder besloten dat de afdelingssecretaris de ledenwerfcampagne voor zijn rekening zou nemen. Gezien zijn professionele verleden, op zijn lijf geschreven. Daardoor volstond het om de tekst + lay-out aan de zijn medebestuursleden ter goedkeuring toe te sturen. Binnen de begroting was hiermee, conform 2017, al rekening gehouden. Er zou een flyer onder zoveel mogelijk stadsgenoten worden verspreid.

Kennelijk werd deze vergadering op dit punt, in huiselijke kring van het setje K., overgedaan, want nadat de tekst en het actieplan was rondgestuurd, schreef de afdelingsvoorzitter hierover plots een extra bestuursvergadering uit. Zij kwam met een totaal afwijkend plan en wist daar 2 medebestuurders in mee te krijgen. Reden: Het is te duur. Het optimale plan zou inderdaad 15% hoger uitkomen, maar kon worden bijgesteld. De toezegging dit aan te passen volstond niet.

De voorzitter (of Ald. K.?) vond het gewoon te duur. De oplage moest alsnog worden gehalveerd en de leden moesten zelf de flyer verspreiden. Kortom, een geheel andere aanpak dan tijdens de bestuursvergadering was afgesproken. Maar dit paste veel meer binnen de (‘samen doen’) filosofie van de algemeen voorzitter. (O.K.). Afdelingsvoorzitter F.K. eiste op zondag een tweede extra vergadering, waarin het besluit moest vallen.

Zonder motief besloot de voorzitter om zelfs het goedgekeurde investeringsbedrag nog eens met 20% te verlagen. De penningmeester (R.V.) was het hier direct mee eens en vond het maar onzin dat je met het opzetten van een reclameplan éérst van de doelstelling uitgaat(?!) Hij hield vast aan de domme bewering dat je éérst van het geldbedrag moet uitgaan. Ook al, doordat het de afdelingssecretaris ontzettend stoorde dat er geen vertrouwen in zijn kennis en ervaring werd gesteld, hij veel werk voor niets had gedaan, stelde hij aan de afdelings-voorzitter geïrriteerd de vraag: “Heb jij misschien een dubbele agenda?”

Getuige haar reactie schoot de afdelingssecretaris kennelijk hiermee precies in de roos. F.K. sprong op, als door een adder gebeten, schreeuwde het uit, begon te huilen en sloeg hard de deur van de bestuurskamer dicht. In de kantine werd ze door haar man én een volle bar van ‘oudgedienden’ opgevangen. Achteraf gesproken werd ongetwijfeld (door Ald.K.) hier het doodvonnis van de afdelingssecretaris getekend.

In de hoop dat het wervingsplan er nog redelijk ongeschonden uit zou komen,  heeft de afdelingssecretaris desalniettemin ‘The Day After’ het plan conform de begroting verder aangepast en rond gestuurd. Eén bestuurslid, toen in het buitenland, had haar akkoord tijdens de reguliere bestuursvergadering al gegeven. Een tweede bestuurslid ging nu opnieuw akkoord, zodat met 3/2 er voldoende stemmen waren om zijn plan uit te voeren.

Maar, zowel de voorzitter, als de penningmeester reageerden niet meer. Wat bleek: In de huiskamer van ‘het K-setje’ was het al besloten én opnieuw ongevraagd de wervings-activiteit overgenomen. Van het uitgekiende, bestaande materiaal werd geen gebruik meer gemaakt. Met een slechte lay-out (achterkant) als gevolg en (minstens zo erg) dezelfde tekst overgeschreven, maar wel moet een knoert van een fout gaf zij een andere leverancier uit eigen beweging de drukopdracht. Tegen de stemverhouding gaf zij diezelfde ochtend zelfs een drukker opdracht de flyer te drukken(?!) Achteraf bleek dat nog niet de helft aan nieuwe leden t.o.v. de vorige campagne was behaald. En werd de sterk verlaagde oplage niet door iedereen verspreid.

Nóg meer bemoeienis en machtsvertoon
De website van de korfbal werd matig (nauwelijks) bijgehouden. Dee betreffende webdesigner stapte op, waarna het Boule-afdelingsbestuur tijdens hun bestuursvergadering besloot om ‘eindelijk’ zelf een webdesigner in te schakelen. Mogelijk nu wel gezien op basis van zijn achtergrond, werd besloten dat de afdelingssecretaris samen met een designer de site opnieuw zou ontwikkelen.

Hiervoor besprak hij zijn concept-idee en heeft ongevraagd, enthousiast aan het afdelingsbestuur uitvoerig zijn verslag gedaan. Kennelijk weer tijdens een huiskamervergadering van ‘het setje K’ trok de voorzitter haar akkoord in en moest haar man eerst ook een gesprek met de designer hebben(?!) Misschien prikte het dat hij bestuurlijk nog van weinig betekenis was geweest. van zijn belangrijkste opdracht, het vernieuwen van de verouderde statuten, was niets terecht gekomen.

De afdelingssecretaris was het zat. Per kerende mail liet hij het Boule-bestuur weten zich terug te trekken uit de ontwikkeling van de site. Nu werd hier direct op gereageerd door de penningmeester R.V.  (tevens lid van het AB): “Het is een besluit van de Jeu de Boules, dus lekker doorgaan.” Toch kwam het niet zo ver. De algemeen voorzitter (O.K.) riep de afdelingssecretaris op het matje. Hij moest zich op 26 februari 2019 bij het Algemeen Bestuur komen verantwoorden.

Omdat hij handelde naar het besluit van het afdelingsbestuur, weigerde hij zich alleen te verantwoorden. Vier dagen later ontving hij  een aangetekend schrijven, getekend door álle leden van het algemeen bestuur, inclusief de penningmeester R.V., die de afdelingssecretaris had aangemoedigd vooral door te gaan?!  Achteraf bleek dat ook hij op het matje (van Ald. K?) was geroepen. Kortom, de afdelingssecretaris werd per direct geschorst.

Natuurlijk ging dit onder de leden rondzingen, werd tot 2x aan toe een handtekeningenactie ten gunste van de afdelingssecretaris gehouden. Het Algemeen Bestuur zweeg. Opnieuw werd de afdelingssecretaris voor een gesprek uitgenodigd, wat hij (gelukkig legaal) heeft opgenomen. Zo kon de glasharde ontkenning, “dat de penningmeester op het matje was geroepen,” worden ontzenuwd met de letterlijk opgenomen tekst: “R.V.  (de penningmeester) is buiten z’n boekje gegaan. Daar hebben we met hem een gesprek over gehad.”

De secretaris Algemeen Bestuur (Kevin Ko.) had, naar zijn zeggen, de schorsingsbrief ondertekend, om zó met de afdelingssecretaris in gesprek te kunnen komen(?!) ) Kennelijk om zijn medebestuursleden na afscheid nog een dienst te bewijzen, heeft hij de afdelingssecretaris in het openbaar onbeschoft genoemd, omdat deze onthulde dat hij door deze gehele affaire zijn functie (vervroegd) per direct neerlegde. Hij was vergeten dat zijn besluit, om aan het eind van het seizoen zijn functie neer te leggen, stond genotuleerd.

Uit niets, behoudens de lichaamstaal van Ald.K, bleek overigens dat de afdelingssecretaris later zelfs zou worden geroyeerd. Dat besluit namen ze ook niet in zijn bijzijn. Daarover werd hij ’s middags door de voorzitter (O.K.) gebeld: “Geroyeerd (zij noemen het “niet verlengen van…”) per 1 juni 2019, met als motief ‘ dat zij eindelijk de rust binnen de vereniging teruggekeerd willen zien en verwachten dat de afdelingssecretaris daar geen bijdrage aan kan leveren’. Opnieuw door alle bestuursleden ondertekend, inclusief de penningmeester die zelf ook op het matje was geroepen.

Vooral ‘het setje K.’ heeft in 9 weken tijd, de tijd dat de afdelingssecretaris was geschorst én een terreinverbod had, een lijvig zwartboek samengesteld. (‘Knap, eigenlijk vuig?, dat dit over twee jaar kon worden samengesteld, terwijl er een lijst van wapenfeiten* tegenover staan) Met veel onzin en dubieuze motieven om te schorsen, laat staan royeren, van een goed functionerende afdelingssecretaris.

Maar, waar rook is, is toch vuur? Daarom: de afdelingssecretaris is zelfs bereid duizend euro beschikbaar te stellen, als er één facet boven water kan komen, waarmee de drastische maatregelen van het Algemeen bestuur worden gerechtvaardigd.

Zou er niet iets geheel anders aan de hand kunnen zijn? Zoals een dictatoriaal gedrag van het setje?  (Waarover nadien werd geklaagd). Zouden zij bestuurlijke onvermogen buiten beeld willen houden? Voelt de algemeen voorzitter (O.K.)  zich betrapt, nadat zij (met het setje?) voor meer dan tienduizend euro uitgaf voor kantinemeubilair, zónder daar de leden vooraf in te kennen?

Bestuur steun ronselen
Natuurlijk ging de afdelingssecretaris in verweer, waarvoor op 8 mei een bijzondere ledenvergadering werd gehouden. Tot dan bleef de afdelingssecretaris geschorst. Daardoor had voornamelijk het setje K. álle kans om hem zwart te maken. Daar zijn zij heel actief in geweest. Zelfs, naar zeggen, werd de dag ervoor onder vnl. oudgedienden een vergadering belegd. Deze oude garde kregen zij wel mee, na die achterlijke ‘jank-actie’ van voorzitter F.K.

Het werd een wanstaltige schijnvertoning. Nog nooit zijn er zoveel mensen op een ledenvergadering geweest. Rijen dik stond men tot buiten aan toe, om zich aan te melden. Waar normaal zo’n vier korfballers aanwezig zijn, waren er nu (om O.K. een dienst te bewijzen) 40 korfballers gemobiliseerd?! “Ik ken heel die man niet eens,” sprak een van die onsportievelingen.

Respectloos ‘hing’ het Algemeen bestuur, natuurlijk zónder Kev. (algemeen secretaris) én R.V. (penningmeester), in de relaxhoek. Het bestuur had zelfs niet de moeite genomen om achter de bestuurstafel plaats te nemen. Ook was er geen mogelijkheid tot discussiëren. De pogingen daartoe werden afgekapt. Stemmen was hun enige doel.

Het was heel vernederend. De oude garde, aan de bar gesitueerd, toonde zich zelfs vijandig. De clubjurist, in het verleden behulpzaam, waar mee de afdelingssecretaris regelmatig goede contacten had, wilde vanaf het begin buiten deze affaire blijven. Natuurlijk werd dit gerespecteerd. En dan toch, samen met zijn vrouw aanwezig zijn, om het bestuur te dienen(?!) Hetzelfde geldt voor de vader (oprichter) van de club. Hij (H.A. ) had, ongetwijfeld op verzoek van het bestuur, een onbegrijpelijk betoog, “dat zoiets nooit eerder is voorgekomen, met de oproep vooral vóór het bestuur te kiezen:

Ook hij zei eerder (begrijpelijk) buiten deze affaire te willen blijven. “Daar komen jullie samen wel uit.” Misschien wilde hij het bestuur belonen voor het feit dat zij, tegen het besluit van het afdelingsbestuur in, de voorganger van F.K., die 13 jaar als voorzitter de vereniging heeft gediend, hebben geweigerd om hem erelid of lid van verdienste te maken. Sowieso is het dubieus dat hij geen bezwaar maakte tegen de (eerder genoemde) uitgave van € 10.000, omdat hij met het verbouwen van de kantine zijn hobby kon botvieren.

Voor de afdelingssecretaris valt het niet te bevatten dat veel mensen, voornamelijk oud gedienden (die graag ventileerden dat het hún vereniging is). Het ‘Vriend voor en vriend na’ van de regionaal bekende (oud) zanger, wat in een vijandige houding veranderde, is exemplarisch voor met name een groep oud gedienden. Dat zo iets kán gebeuren binnen een vereniging doet heel erg denken aan de angstaanjagende film ” Die Welle.”

Het setje (K.) heeft zó op een onfatsoenlijke manier wraak genomen op de kritiek over het blunderende functioneren van de nieuwe voorzitter (F.K). Daarin is hij ongetwijfeld de kwade genius. De afdelingssecretaris had niet tegen de besluiten van de voorzitter in mogen gaan.  En dan te denken dat zij, als een rochelende roker, het kennelijk stoer vond om op enig moment de afdelingssecretaris te vertellen, dat zij als werkster voor een peeskamertjes collectief heeft gewerkt. Dan valt te begrijpen door welk type kar, spreekwoordelijk, de voormalig afdelingssecretaris is overreden.

En dan te bedenken dat de Jeu de Boules-bond (NJBB) in haar wapen heeft staan:
“Zonder respect geen Petanque”

Zonder respect

 

Nawoord:
Aanvankelijk werd dit verhaal ‘onder de pet’ gehouden. De voormalig afdelings-secretaris werd echter door externe (verenigings)relaties benaderd, met de vraag “wat er van waar is,” waaruit bleek dat er cowboyverhalen rondgaan. Reden om alsnog het echte verhaal hier te publiceren.

0420

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Loading Facebook Comments ...
|
dis©laimer - Site by - Dutch Design Office