Kroondomein.com

Leugendetector

Leugendetector

Met een opeenstapeling van onwaarheden word ik door de Ennetjes binnen 14 dagen voor het gerecht gedaagd. Ik begrijp heel goed dat een Advocaat een cliënt met een rammelde beurs niet zomaar laat lopen, want business is business. Maar om nou aperte onwaarheden zich te laten dicteren, of misschien wel in te brengen, kan ik maar niet begrijpen.

Het meest nare is nog dat ikzelf die leugens niet mag weerleggen. Ik ben verplicht hiervoor mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen. En dat, waar de Ennetjes er ruim anderhalf jaar en drie rechtsgeleerden over hebben gedaan, heb ik dat te doen binnen tien werkdagen, terwijl ik nota bene eindelijk eens van het mooie weer wil gaan genieten.

Hoewel de Ennetjes zich er over beklagen dat ik FaceBook gebruik om mijn gebeurtenissen neer te schrijven, boeit mij dat niet door hun onfatsoenlijke gedrag. Zowel mijn site als FaceBook valt, voor een weduwnaar als ik, te beschouwen als een belangrijke, virtuele wereld die zich naast mijn werkelijke wereld heeft gesitueerd. Naast mijn vriendenkring heb ik dus ook mijn FaceBook vrienden, die evenzogoed door mij worden geïnformeerd. Je weet maar nooit of er een nuttig advies uit voort komt.

Heftig geëmotioneerd, na slapenloze nachten, zet ik hieronder de leugens op rij:

1.) De Ennetjes zouden regelmatig hebben verzocht, zelfs gesommeerd de Berk in de voortuin tot een acceptabele hoogte terug te snoeien en de overhangende takken te verwijderen. Een aperte leugen. Op enig moment, al weer jaren geleden, draaide ’N zelf’ zijn hoofd weg nadat ik hem groette. Een gebeurtenis die ik mij geen tweede keer liet overkomen. Voor ‘N’ was ik uit gegroet. Trouwens, de Ennetjes waren gerechtigd de overhangende takken weg te halen. (al.4pag.3)

2.) Ik stel mij op het standpunt de beplanting niet te moeten onderhouden. Leugen! Mei 2015 is mijn tuin aangelegd en 6 april 2016 heb ik, samen met een bevriende tuinman, mijn tuin uit z’n winterslaap gehaald. Even onwaar is het dat ik op het standpunt sta dat de hoogte niet beperkt mag worden en de overhangende takken niet verwijderd hoeven te worden. Uit niets valt dit op te maken. (al.5pag.3)

3.) Door gebrek aan licht in de voor- en achtertuin is het voor de Ennetjes niet mogelijk daar beplanting te hebben. Onwaar! Daarover kan ik niet meer dan een vermoeden uitspreken. Zo’n achttien jaar lang was er sprake van achterstallig onderhoud, ook ontstaan doordat zij de meeste tijd van het jaar niet thuis zijn. Af en toe werd er hier en daar wat weggeplukt, maar het bleef een troep, waardoor wij zelfs onnodig veel onkruid moesten wieden. Aan het water komt er uit hun tuin en onder hun vlonder een gemene stekelige plant vandaan, die zij met het plaatsen van een schutting buiten hun tuin houden. Troep die voor mij wordt gelaten. November 2014 hebben zij met veel bombarie, inclusief een hoogwerker over het dak heen, hun tuin volledig leeg getrokken. Nog geen drie maanden later volgde langs juridische weg hun kritiek op mijn tuin. Zij schrijven tien volle vuilniszakken toe aan mijn tuinafval, terwijl ik toch meen dat tuinafval een ongeadresseerd natuurverschijnsel is, wat onder de naam ‘herfst’ valt te vangen. (al.6pag.3)

4.) De Ennetjes durven te beweren dat zij al op 14 juli 2014 mij hebben aangeschreven met het verzoek mijn bomen en struiken te snoeien. Een aperte leugen! Desalniettemin is door hun een kopie aan de officiële stukken toegevoegd. Toch wel bijzonder dat die brief niet werd ondertekend en minstens zo raar is het dat in het aangetekend schrijven van 23.01.2015 er totaal niet aan werd gerefereerd. Je moet maar lef hebben om een geantidateerde brief aan officiële stukken toe te voegen(!) Nog dommer werd dit staaltje op 20 april 2016 herhaald. Toen moest ik een aangetekend schrijven van 7 april hebben ontvangen. Een wel heel doorzichtige leugen. (al.7.pag.4)

5.) Weliswaar wat softer met ‘lijkt’ wordt gesuggereerd dat ik een geschil ontken. Dat geschil was er ook niet, tot het aangetekend schrijven van een advocaat op
23 januari 2015. Voor mij een belangrijke constatering, om aan te tonen dat er nooit sprake kan zijn van mijn onwilligheid, omdat ik tot die datum van de Ennetjes nooit een verzoek heb gekregen. Elke vorm van communicatie zou ik als intimidatie zien en geef ik geen aanleiding om tot een oplossing te komen. Een valse manier om mij neer te zetten. Veel moeite heb ik gedaan om op mijn diverse schrijven een antwoord te krijgen. In die anderhalf jaar is mij dat niet gelukt, niet anders dan dat de Ennetjes alleen maar hun gelijk wilden halen. (al.8pag.4)

6.) Alle redelijke verzoeken leg ik naast mij neer en doe of mijn neus bloed. Mijn veelvuldige correspondentie weerlegt dit. Het zijn juist de Ennetjes die mijn brieven naast zich neer hebben gelegd. Vervolgens maak ik, volgens de aantijging, de Ennetjes via FaceBook belachelijk.* Ik heb alleen maar binnen mijn eigen wereld, inclusief mijn virtuele, mijn verontwaardiging geventileerd. De tegenpartij slechts, met een soort vervoeging van de eerste letter, anoniem gehouden. Wel is het voorgekomen dat zij mij, als schrijver, hebben geïnspireerd tot leuke, bijzondere en fictieve anekdotes. Dat zij mogelijkerwijs zichzelf hierin herkennen, kan mijn niet worden aangerekend. Of bedoelen zij, dat ik over belachelijke situaties heb geschreven? Tja, dan ben ik het daar mee eens. (al.9.pag.4)
*Al mijn schrijven zijn bedoeld om een, nooit gekregen, reactie te ontvangen. ( Te triggeren)

7.) Minnelijk overleg is haast onmogelijk en ik zou mediation categorisch hebben afgewezen. Echt een aperte leugen, die niet aannemelijk kan worden gemaakt. Minnelijk zou in veel eerdere fase, in ieder geval vóór het eerste aangetekende schrijven, een overleg mogelijk geweest kunnen zijn. Omdat wij al jaren niet on speaking terms zijn, zou bijvoorbeeld hun dochter hierin een betekenisvolle rol hebben kunnen spelen. Op geen enkele wijze hebben de Ennetjes de normale weg bewandeld. Mediation heb ik absoluut niet afgewezen. Slechts een voetnoot meegegeven, dat ik mij afvroeg of de onfatsoenlijke manier waarop ik was benaderd, door vanuit het niets mij een advocaat op mijn dak te sturen, wel viel weg te poetsen. Deze vraag bleef onbeantwoord en tot een uitnodiging is het niet gekomen. (al.11.pag.5)

8.) Dat ik onderhoud aan mijn tuin heb verricht wordt, waarschijnlijk vanuit een juridisch slimmigheidje, in twijfel getrokken en de takken hangen nog steeds over. De Ennetjes begrijpen natuurlijk ook wel dat mijn werkzaamheden door de schutting aan hun zicht wordt onttrokken. Dan moesten ze ook nog eens toevallig thuis zijn. Zij hebben geen enkele moeite gedaan om, in een veel eerder stadium gerechtigd, zelf de overhangende takken weg te halen. (al.12.pag.5)

Om de Ennetjes, ondanks alles, van dienst te zijn, heb ik waar ik bij kon takken afgeknipt. Daarbij viel niet te voorkomen dat een deel van dat tuinafval in hun tegeltuin terecht is gekomen. Gezien de permanent passieve houding van de Ennetjes, zij deden immers niets meer dan drie rechtsgeleerden briefen, zal dit weer de nodige heisa opleveren, naar ik vrees.

Omdat ik mij over deze situatie behoorlijk gefrustreerd voel, er al anderhalf jaar het zwaard van Damocles boven mijn hoofd hangt, ik ondanks de opeenstapeling van leugens duur geld moet uitgeven, om mijn recht te halen en dan nog niet weet of een advocaat zich in die korte tijd voldoende mijn case zich eigen kan maken, neem ik het zekere voor het onzekere.

Vandaar dat ik binnen mijn virtuele wereld al de leugens weerleg.

-o-o-o-

n.b. Inmiddels is mij meerdere keren gevraagd, waarom ik het zover heb laten komen. Bij nader inzien een begrijpelijke vraag.

Hun eerste verzoek, door een aangetekend schrijven van een advocaat op 23 januari 2015, was tweeledig. Naast de bomen maakten zij alsnog bezwaar over het dak wat ik twintig jaar geleden, met hun toestemming, over mijn patio heb laten aanbrengen. Dit op grond van artikel 5:68 BW. Met hun advocaat waren zij in beraad over welke (rechts)maatregelen zij zouden nemen. Zowel inhoudelijk als in toonzetting nou niet bepaald voor mij reden om actie te ondernemen, niet anders dan ik mij juridisch liet informeren.

Trouwens. evenzogoed zou bij de Ennetjes de vraag voorgelegd kunnen worden: “Waarom zij niet eerst in een persoonlijk gesprek, eventueel zich daarvoor laten vertegenwoordigen, hebben gevraagd of ik mijn bomen en struiken bij de erfgrens wilde snoeien?”

0716

8 gedachten over “Leugendetector

 1. Josiane Delcourt

  Ik wens dat mensen die zich met zulke onbenulligheden bezig houden, eens goed rond kijken of het wel allemaal waard is om burenruzies te ontketenen. Goede communicatie is een eerste vereiste!
  Wat gebeurt er als die mensen echt in nood zitten?
  Normaal denk je aan de dichtst bijzijnde buur om hulp te vragen. Maar in deze omstandigheden?
  Ik hoop dat het deze mensen nooit moet overkomen, dan gaan ze misschien beseffen dat het allemaal de moeite niet waard was om iemand in diskrediet te brengen.
  Ik vrees dat ze op die momenten, ook wel in de kou komen te staan.
  Hoe kortzichtig kunnen mensen toch zijn?
  Er zijn wel ergere dingen in de wereld dan gewoon je bezig te houden met futuliteiten.

  Reageren
 2. Eveline

  Hebben die lui niets beters te doen? Lijkt wel wat voor de rijdende rechter….en ja, de advocaat schrijft hun leugens op… Dat is zijn werk. Ik wens je veel sterkte met van die minkukels naast je ?

  Reageren
 3. Marga Willemse

  Wat een buren, je zal ze maar hebben, ik wens je heel veel succes en na het hele verhaal gelezen te hebben denk ik dat je met een gerust hart de rechtszaak tegemoet kan zien. Maar het blijft zonde van je tijd en geld kom op op onze leeftijd wil je toch op een prettige manier met je tijd geld en buren omgaan.

  Reageren
 4. han van mourick

  heel gedoe Arnold, van een paar wereldvreemde kwasten. wbt die boom, als deze een bepaalde hoeveelheid licht wegneemt ( daglicht) zonlicht..dan moet deze zodanig worden gesnoeit totdat het licht aan de wettelijk genoemde % voldoet, was laatst bij de RR , kon de gemeente toch mooi fff een berk van 20 meter wegzagen.. Verder zou ik een kliko koeienmest kopen en als de wind goed staat de deksel opendoen. niemand die je kan verbieden je tuin te bemesten he 🙂 zolang je de bodem dan maar weer niet bevuild met een percentage amoniak pffffffffff stektte met deze dwazen, levert nog leuke stof tot schrijven op, grimassen en gekke bekken. bijlage is redelijk te lezen ( door mij dan ) maar dan nog begrijp ik er geen nn moer van http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd3/afd3-11 , hoorn het wel arnold als jij het begrijpt 🙂

  Reageren
 5. dorotique bernards

  het herinnert mij aan mijn eigen proces met mijn buurman/zoon Arnold. je weet echt niet wat je hoort als ik je dat zou vertellen. ik heb het proces van 2 1/2 jaar al jaren achter de rug maar het tekent mijn leven nog steeds. vanaf dat mijn man overleed dus al 16 jaar zonder steun van wie dan ook. het enige wat ik je uit eigen ondervinding kan adviseren is: verzeker je onmiddellijk tegen juridische kosten, nú dit weekend nog.
  sterkte in de strijd….dorotique

  Reageren
 6. Henkdebaaij Baaij

  Samengevat is er slechts 1probleem. Tuinprobleem. Dat daardoor de buren jou het leven zuur maken is pure armoede. Aan beide kanten van de schutting zit een verhaal. Jouw verhaal en jou als persoon kennende ga ik er nu al van uit dat de buren bakzeil halen bij de rechter. Ik heb makkelijk praten, maar laat je leven niet leiden /lijden door een onnozele. Veel wijsheid en sterkte wens ik je.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Loading Facebook Comments ...
|
dis©laimer - Site by - Dutch Design Office