Kroondomein.com

Garantietermijn Verlopen

Met een click op de foto kom je op de inhoud van Levensbelangrijke vragen

Met zijn Levensbelangrijke vragen, vervat in een boekje dat in het kader van de Actie Brievenbus (1997) werd verspreid, wekt John Blanchard de indruk De Almachtige zélf te zijn. Via uitleg wie dan wel Zijn God is, wil hij ons dwingend aansporen vooral in diezelfde God te geloven. Hoewel hij in zíjn 32 pagina’s tellend bijbeltje uiteindelijk de vergevingsgezindheid van zíjn God openbaart, wrijft de Almachtige Blanchard ons op pagina 15 eerst wel even in, dat wij allemaal een verdorven natuur en zondig karakter hebben. We zijn zelfs zondaar door geboorte(?!)

Deze, zichzelf verheven voelende, Bijbelaar weet zelfs duidelijk uit te leggen, waar en wanneer het met ons mensen is fout gegaan, in Het Hof van Eden, bij Adam en Eva. Nota bene de eerste mensen op aarde. Zij konden niet van de verboden vruchten afblijven en riepen hiermee een eeuwige verdoemenis over de mensheid af. Sint John B. citeert weer eens zíjn bijbel, om ons in detail met de slechte gedachten van ons zondaars te confronteren, waar hoererij, diefstal, moord, hebzucht, gemeenheid, bedrog, losbandigheid, jaloezie, gevloek, hoogmoed en onverschilligheid uit is voorgekomen.

Nu wil ik niet zeggen dat mijn reinheid witter is dan wit, maar dat ik door mijn menselijke misstapjes verdoemd ben, tot een alles verterend eeuwigdurend vuur, gaat mij écht te ver. Misschien moet ik mij wel beraden op enig verweer, om te zijner tijd met een gerust hart bij de Hemelpoort aan te kunnen kloppen. Want er zijn verzachtende omstandigheden.

Als het werkelijk zo is dat ons mensen nog steeds Hel en Verdoemenis staat te wachten, wil ik bij de Raad van Kerken alsnog een aanklacht tegen hún God indienen. En misschien roep ik hierbij wel de hulp van de advocaat van de Duivel in. Ik ben namelijk van mening dat ons mensen part noch deelhebben aan enig vermeend wangedrag van ons prototype Adam dan wel Eva. Bijbelaars gaan er namelijk aan voorbij dat onze Schepper, na levering van ons soort mensen, danig in gebreke is gebleven.

Hoewel God de mens schiep naar Zijn evenbeeld als een geestelijk, rationeel, moreel, onsterfelijk en volmaakt wezen, ging er in de testperiode toch iets fout. Want, ondanks dat de prototypen met de instructie: “eet niet van de boom van de kennis van goed en kwaad anders zul je sterven,” was geprogrammeerd, wisten Adam en Eva de verleiding niet te weerstaan. Kortom, het prototype van de mens deugde niet. En wat doe je met een product dat niet deugt? Juist ja, dat wordt naar de producent, importeur of leverancier teruggestuurd om gerepareerd, of zelfs door nieuw vervangen, te worden.

Over het algemeen bestaat hiervoor een garantietermijn van minstens één jaar. We mogen ons dus afvragen: “Zijn Adam en Eva ter reparatie bij de Schepper aangeboden”, heren Bijbelaars? Kijk, daarover valt in jullie geschriften niets terug te vinden! Dachten jullie nou echt dat deze nalatigheid door enig Consumentenbond heden ten dage zou zijn gepikt? Oké, die fout valt niet meer terug te draaien. Maar is het dan billijk dat de mensheid op de ingebouwde tekortkoming valt aan te spreken? Is het redelijk van ons te verlangen (en nu citeer ik John Blanchard) “ons hart te veranderen, oprechte spijt te hebben en ons te schamen voor onze laagheid en slechtheid van onze zonden en dat wij bereid moeten zijn onze zonden op te geven en de richting van ons leven zullen veranderen.” (??)

Leven veranderen heren Bijbelaars? Mogen we niet meer van het leven genieten, zoals wij er van wíllen genieten? Veroordeelt u ons tot bidden, bijbel lezen en tot samenkomsten met broeders en zusters om úw God met hart en ziel te dienen?

Ik zie van een aanklacht af, omdat ik díe Kerk niet erken en niet geloof dat zij ooit iets goeds voor de mensheid hebben gedaan. Hun God is de mijne niet.

Geloof in jezelf en leef humaan. Beter valt mijn God niet te dienen.

0799

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Loading Facebook Comments ...
|
dis©laimer - Site by - Dutch Design Office